Připravované změny

20.09.2016 17:21

Od 1.11.2016 dojde ke změně provozovatele COPYcentra Jablunkov. Od tohoto data bude COPYcentrum Jablunkov provozovat

paní Šárka Cieslarová. V současné době poskytované služby zůstanou zachovány.

telefonní čísla a e maily zůstávají neměnné